За Нас

Независната Балканска Новинска Агенција – IBNA

Независната Балканска Новинска Агенција – IBNA се стреми да игра важна улога, многу поголема од eдноставното пренесување вести, и  во ера на брзи промени, преку впрегнување на сиот  потенцијалот да зарониме  во просторот на политичка, интелектуална, економска, социјална и културна соработка и креативна комуникација.

Нашата главна цел е да развиеме континуирана размена на новости меѓу балканските држави, како и создавање услови за подобро разбирање, пријателство и соработка меѓу луѓето на Балканот.
Тимот на Независната Балканска Новинска Агенција – IBNA се состои од искусни, независни новинари. Има дописници во сите балкански држави и соработува со мрежа на независни новински организации за да обезбеди детални и благовремени информации, секогаш си почит кон принципите на независното новинарство.
Независната Балканска Новинска Агенција – IBNA е слободен форум на експресија и е отворен кон идни соработки со поглед кон зацврстување на релации меѓу балканскиот народ и промовирање неорганичени и независни вести.